Edit

About Us

Rumi Pulse Clinic, is the first representative of health tourism in Konya. It provides international health services in major cities of Turkey and promoting it globally.

based on the patients medical history and needs,Rumi Pulse will allocate the right doctor and the right hospital and will handle the initial meeting and contact on their behalf. Rumi Pulse will arrange any of the needed flight and accommodation services as well.

Contact Us

Sağlık Turizminde Türkiye

  • Home
  • -
  • Uncategorized
  • -
  • Sağlık Turizminde Türkiye
 Sağlık Turizminde Türkiye

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi, estetik, diş, saç, göz ve diğer operasyonların talebinin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan sağlık turizminin hacmi giderek artmaktadır.

Uluslararası sağlık kuruluşu seçiminde; Türkiye’nin maliyet avantajının olduğu, kalite düzeyinin sağlık tesislerine güvenin yüksek olduğu, turistik fırsatların olduğu, hastaların uluslararası sağlık tesisi tercihlerini arkadaşlarının yönlendirmeleriyle ve kültürlerine yakın olan yerler yönünde yaptıkları yapılan araştırmalar çerçevesinde bilinmektedir.

Türkiye’ye gelen hastaların büyük bir çoğunluğu Avrupa’dan gelmektedir. Türkiye’yi tercih eden bu turistlerden göz ameliyatı için gelenler ülkede ortalama 4-5 gün kalmaktadır. Sadece göz ameliyatı için gelen hastalar ülkemize ortalama 2.500 € döviz bırakmaktadır.

Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların önemli bir bölümü göz rahatsızlıkları için, ikinci sırada da kısırlık tedavisi için gelmektedir. Ayrıca son dönemde ise en popüler olan saç ekimi ve estetik uygulamaları giderek artmaktadır. Orta Asya ve Orta doğu ülkeleri sağlık hizmetlerini ABD ve Avrupa ülkelerinde yaptırırken daha sonra alternatif hizmet sağlayıcılarına yönelmişlerdir. Özellikle Türki Cumhuriyetlerde yaşayan varlıklı kesim için Türkiye yeni bir sağlık hizmetleri sağlayıcısı olabilir. Bu coğrafyalarda tarihi, dinsel ve kültürel bağların kullanılarak tanıtım ve pazarlama yapılması Türkiye açısından sağlık turizmini geliştirecek bir unsurdur.

Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek, açık kalp ameliyatı, deri hastalıkları, checkup, kanser tedavileri, kulak burun boğaz, diyaliz ve kalp-damar cerrahisi, jinekoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, diş, spa, fizik tedavi rehabilitasyon gibi hemen her dal için gelen yabancı hastalar gerek düşük maliyet, gerekse yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle Türkiye’deki sağlık kuruluşlarını tercih etmektedir. Sağlık turizmi tarafından yaratılan ekonomik değer gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerindeki problemlerin devamına paralel olarak dünya genelinde büyümektedir. Hükümet, büyük firmalar ve sağlık sigortası acenteleri bu durumu sağlık hizmetleri maliyetleri düşürmek için fırsat olarak görmektedir. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde hükümetler tarafından desteklenen sağlık kurumları bu yeni endüstriden hatırı sayılır bir pay almak için çalışmaktadırlar.

Türkiye’de sağlık turizmi alanında pazarlamaya dair diğer önemli husus ise maliyet liderliği (her bölgede) konusudur. Maliyet liderliği stratejisi, bir ülkenin başarıyla uygulayabileceği bir strateji olmaktadır. Sadece maliyet boyutuyla rekabet edebilmek, sağlık turistlerinin kendi ülkelerine kıyasla alternatif hedef ülkelerin zaten önemli oranda ucuz olması ve alternatifler arasındaki maliyet farklılıklarının görece önemsiz kalabilmesi sebebiyle zor olabilmektedir. Dünya genelindeki örneklerden hareketle Türkiye için belirli bir alana odaklanma ve hedef bölge seçimleriyle pazarlama faaliyetlerini “odaklanma yöntemi” ile sürdürmenin değer yaratabileceği tahmin edilebilir.

İnternet’in etkin kullanımı, devlet desteğinin sağlanması, uluslararası sertifikasyon konularında iyi uygulamalara paralel atılımlar yapan Türkiye bu girişimlerini sürdürerek, belirli branş ve bölgelere odaklanıp alanlarında uluslararası lider sağlık kuruluşları yaratarak rekabet avantajı elde edebilir.

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi, estetik, diş, saç, göz ve diğer operasyonların talebinin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan sağlık turizminin hacmi giderek artmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir