Edit

About Us

Rumi Pulse Clinic, is the first representative of health tourism in Konya. It provides international health services in major cities of Turkey and promoting it globally.

based on the patients medical history and needs,Rumi Pulse will allocate the right doctor and the right hospital and will handle the initial meeting and contact on their behalf. Rumi Pulse will arrange any of the needed flight and accommodation services as well.

Contact Us

Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli

  • Home
  • -
  • Uncategorized
  • -
  • Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli
 Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir.

Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek en önemli sektörlerinden biri olacağına inanılan sağlık turizminde, Türkiye politik ve jeo-stratejik konumu itibariyle en avantajlı ülkelerden birisidir. 4 saatlik uçuş mesafesindeki 1,5 milyar insana sağlık hizmeti sunabilme imkânı olan Türkiye, modern teknolojik donanımı ile ileri tetkik, tedavi ve yüksek kalitedeki hizmeti hızlı ve uygun fiyata sunan bir ülke konumundadır. Son 10 yılda sağlık sektöründeki gelişmeler ülkemize bu imkanı sunmuştur. Teknolojinin hastanelerde ve tedavi merkezlerinde daha fazla kullanılmasıyla beraber eskiden ulaşılması zor olarak görülen birçok tedavi artık kolay ve ucuz bir şekilde ulaşılabilir hale gelmiştir.

Türkiye’de genç nüfusun fazla olması, eğitilebilir ve kalifiye iş gücü potansiyeline sahip olması, gelişmiş insan kaynakları ve güçlenen ekonomisi ülkemizin dünya çapında tercih edilen bir turizm hedefi olmasını sağlamıştır.  Ayrıca son 10 yıldır sağlık alanında yapılan yatırımların ve sağlıkta dönüşüm programının olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasından dolayı ülkemizdeki birçok sağlık kurumu, diğer ülkelerdeki sağlık kurumlarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaşmıştır.

Türkiye, yalnızca coğrafi konumu ya da gelişmiş altyapıya sahip sağlık kuruluşları ile değil aynı zamanda sektördeki yetişmiş, eğitimli insan gücü, sağlık alanında teknik olarak ileri altyapısı, Avrupa’nın en önemli jeotermal kaynaklarına sahip olması, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve düşük maliyetleri nedeniyle de sağlık turizmi alanında kendisini lider pozisyona taşıyacak önemli bir potansiyele sahiptir.

Sağlık turizmi tüm bileşenleri ile birlikte, döviz kazandırıcı bir hizmettir. Çünkü sağlık sektörü katma değeri yüksek bilgi ve tecrübe temelli ekonomik çıktı üreten bir sektördür. Türkiye yıllık 40 milyon ziyaretçisi ile turizm alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte sağlık alanındaki teknolojik ve bilimsel düzeyi ile sağlık turizminde lider olma potansiyeline sahiptir. Sağlık Turizminin Türkiye’nin ödemeler dengesindeki cari açığına çok önemli bir destek kaynağı olacağını görmekteyiz.

Sağlık turizminin Türkiye’deki potansiyelinin bir sonucu olarak, döviz kazandırıcı bir hizmet olması, ticaret, gelir, girişimcilik, ve ihracatı teşvik etmesi pozitif bir etkidir. Büyük vergi gelirleri demek daha fazla yatırım ve teşvik demektir. Bunlarla birlikte kalifiyeli iş gücünü ve istihdamı arttırmaktadır. Toparlayacak olursak eğer önemli bir şekilde insan sağlığını incelemesinden dolayı, sağlık turizmi, hem genel turizmin hem de tıp ve iktisat gibi bilimlerin birçok araç ve bileşeni ile karşılıklı temas halinde hareket etmektedir. Bunların hepsinin sonucu olarak da sağlık turizmin de Türkiye’nin potansiyeli oldukça yüksektir.

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir